Pełnienie funkcji kierownika wszystkich robót konstrukcyjnych i ziemnych. Wykonanie między innymi : szczelnych zbiorników żelbetowych, poletek trzcinowych.

Copyright 2019 KOI Radosław Gruchała Created by FoxRed - najlepsze strony internetowe