Pełnienie funkcji kierownika wszystkich robót konstrukcyjnych i ziemnych. Wykonanie między innymi : szczelnych zbiorników żelbetowych, poletek trzcinowych.

Strona internetowa stworzona przez FoxRed.pl