Pełnienie funkcji Kierownika Budowy nad budową hali produkcyjnej o pow. ok. 5 500 m2 oraz części socjalnej wraz z całą infrastrukturą.

Copyright 2019 KOI Radosław Gruchała Created by FoxRed - najlepsze strony internetowe