PROWADZENIE PROCESU OFERTOWEGO

Wybór projektanta:

Posiadamy bogatą bazę biur projektowych współpracujących z nami. Nasze bogate doświadczenie sprawia, że wybieramy optymalne rozwiązania techniczno-ekonomiczne,  spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających inwestorów. Przeprowadzimy Ciebie przez cały okres projektu, pomagając określić w szczególności dobór materiałów, technologii, ergonomiczne rozwiązania, tanie, bezproblemowe użytkowanie

Wybór wykonawcy:

Nasza firma wywodzi się z prowadzenia nadzoru inwestycji przez właściciela firmy różnorodnych obiektów budowlanych,  Posiadamy ogromne doświadczenie zdobyte na polach wielu budów w Polsce. Potrafimy na podstawie weryfikacji firm wykonawczych określić, czy są w stanie wykonać dane zadanie inwestycyjne nie narażając na ryzyko Inwestora. Weryfikujemy oferty firm w trakcie procesu ofertowego, rekomendując najlepszą firmę na dane zadanie. Weryfikujemy umowy pod względem technicznego wykonania zadania. Określamy zagrożenia jakie mogą opóźnić termin wykonania zadań jak i staramy się uniknąć wzrostu kosztów dla wykonania robót budowlanych.

NADZÓR INWESTORSKI

Realizujemy zadania inspektorów nadzoru inwestorskiego wynikające z Prawa Budowlanego oraz z uzgodnień z Inwestorem. Dokonujemy sprawdzenia poprawności technicznego wykonania elementów robót budowlanych, weryfikujemy utrzymanie harmonogramu robót przez wykonawcę, sprawdzamy finansowy stan zaangażowania projektu. Doświadczeni przy realizacji dużych projektów kubaturowych i infrastrukturalnych realizujemy swoje zadania w sposób profesjonalny i przejrzysty dla Inwestorów. Stanowimy ogniwo łączące Inwestora i Wykonawcę. Bierzemy udział w rozstrzyganiu sporów reprezentując interesy zamawiającego.

ANALIZA I WERYFIKACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH

Jeżeli nie jesteś pewien czy projekt który posiadasz jest właściwy dla Twoich potrzeb – powierz go nam do analizy. Zoptymalizujemy go, sprawdzimy pod względem właściwych rozwiązań konstrukcyjnych, przeciwpożarowych, technologicznych.

Współpracujemy ze specjalistycznymi firmami geotechnicznymi. A warunki gruntowe inwestycji są coraz trudniejsze. Konieczna więc jest analiza właściwego rozwiązania.

Zawsze stosujemy najlepsze, ergonomiczne rozwiązania, z którymi w przyszłości nie ma problemów.

Masz pewność, że Twoja inwestycja będzie bezpieczna, przyjemna i dostępna w użytkowaniu, spełni Twoje oczekiwania.

SPORZĄDZANIE BUDŻETU INWESTYCJI I HARMONOGRAMÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH

Do wykonania inwestycji niezbędne są narzędzia, takie jak budżet, czy harmonogramy rzeczowo-finansowe.

Określamy wartość danego zadania dążąc do złożenia całego budżetu. Konieczne jest takie zestawienie wartości aby zaplanować często już na etapie pomysłu wartość całego przedsięwzięcia. Oczywiście musi być dostosowane do realiów danego okresu i możliwości wykonania przez firmy wykonawcze.

Aby podzielić zadania na płatności okresowe, często finansowane przez Bank konieczne jest sporządzenie harmonogramów rzeczowo- finansowych. Dobrze jest płynnie przejść przez okres budowy  aby nie narażać się na dodatkowe obciążenia finansowe nie w tym okresie jaki planowaliśmy.

Rekomendacje

Strona internetowa stworzona przez FoxRed.pl