Pełnienie funkcji Kierownika Budowy przy hali produkcyjnej w Pinczynie o pow. zabudowy ok. 2 500m2